top of page

דירה במאנה, תל-אביב

שיפוץ מהיסוד לדירת 85 מ"ר, משלושה לארבעה חדרים, עבור משפחה בת חמש נפשות בבניין שנבנה בשנות ה-40. 

bottom of page