top of page

דירה בשד׳ רוטשילד פינת אלנבי, תל-אביב

שיפוץ דירת 250 מ"ר עבור משפחה בת ארבע נפשות בפרויקט היוקרתי "מאייר על רוטשילד". 
במסגרת העבודה בסטודיו אורי גור אדריכלים.

bottom of page